Відділ кадрів Діяльність

Діяльність

Основні задачі та функції відділу кадрів

Відділ кадрів є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнката підпорядкований ректорові.

У своїй роботі відділ кадрів керується:

– чинним законодавством України;

– рішеннями уряду України;

– наказами Міністерства освіти і науки України;

– наказами ректора Університету;

– Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку Університету;

– Положенням про відділ кадрів Університету.

Задачі та функції відділу кадрів докладно представлені у Положенні про відділ кадрів університету

 

Основними з них є:

– добір, розміщення, виховання та ефективне використання кадрів. Документальне оформлення трудових відносин;
– впровадження ефективних форм організації праці та систем їх оплати;
– організація та проведення атестації працівників;
– створення резерву кадрів для висування на керівні та матеріально відповідальні посади;
– облік кадрів;
– забезпечення прав, пільг та соціальних гарантій працівників Університету; 
– контроль за ефективним використанням працівниками Університету робочого часу.

Типові посадові інструкції:

1. Типова посадова інструкція начальника відділу кадрів

2. Типова посадова інструкція провідного фахівця відділу кадрів

3. Типова посадова інструкція провідного фахівця відділу кадрів (студенти)

 

Відділ кадрів має у своєму складі внутрішні підрозділи такі як:

відділ кадрів працівників;

студентський відділ кадрів;

військово-мобілізаційний відділ.