Відділ кадрів Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

Кодекс законів про працю України Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

Закон “Про відпустки” Верховна Рада України; Закон від 15.11.1996 № 504/96-ВР

ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам

Закон України “Про освіту”

Закон України  “Про вищу освіту ” від 01.07.2014 року

Закон “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та […] “Верховна Рада України; Закон від 18.01.2001 № 2240- III

Закон “Про наукову і науково-технічну діяльність”

Закон “Про захист персональних даних” Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297- VI

Закон “Про охорону праці”
Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 № 2694-
 XII

Постанова КМ України Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників № 963 від 14.06.2000 р.

Постанова КМ України Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”, частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України “Про позашкільну освіту” № 78 від 31.01.2001 р.

Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій затверджене Наказом № 43 від 28.06.1993 р.

Постанова КМ України Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій № 245 від 03.04.1993 р.

Порядок проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (нова редакція)