Відділ кадрів Причини для надання академічних відпусток студентам

Причини для надання академічних відпусток студентам

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти Кодекс законів про працю України та переліку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти
основними причинами для надання студентам академічних відпусток є:
– військова служба під час мобілізації;
– за станом здоров’я;
– по догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років;
– по догляду за дитиною до досягнення нею віку шести років;
– у зв’язку з вагітністю та пологами;
– у зв’язку з навчанням та стажуванням в освітніх установах іноземних держав;
– у зв’язку з призовом на військову службу;
– інша причина.