Відділ кадрів Причини для відрахування студентів

Причини для відрахування студентів

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти та переліку з Єдиної державної електронної бази з питань освіти
основними причинами для відрахування студентів є:
– за академічну неуспішність;
– за власним бажанням;
– за невиконання вимог навчального плану;
– за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу (після зарахування не приступили до занять протягом 10 днів);
– за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу, у зв’язку з невиходом з академічної відпустки;
– за порушення навчальної дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку;
– за порушення умов контракту;
– за станом здоров’я на підставі рішення ЛКК;
– закінчив теоретичний курс навчання та не атестований ДЕК;
– у зв’язку з ліквідацією (реорганізацією) НЗ;
– у зв’язку з набуттям чинності вироку суду;
– у зв’язку з переведенням до іншого закладу освіти;
– у зв’язку з порушенням візового режиму;
– у зв’язку з призовом на строкову військову службу;
– у зв’язку зі смертю;
– інша причина.