Відділ кадрів Студентський відділ кадрів

Студентський відділ кадрів

Провідний фахівець відділу кадрів (студенти) – Хибовська Анастасія Василівна

Контактна інформація: 
центральний корпус КПНУ ім. І. Огієнка, 
каб. № 124 (1 пов.)
тел.: (03849) 3-16-43 
моб.: + 38 (096)-596-20-59
e-mail:  khybovska@kpnu.edu.ua

Офісні години: 
понеділок – четвер: 08.30-17.30
обідня перерва: 12.30-13.00
прийом студентів з 15.00
п’ятниця 8.30-15.00
обідня перерва 12.30-13.00
прийом студентів з 13.00
Основні напрямки діяльності:

– ведення та зберігання особових справ студентів денної форми навчання;

– організація своєчасної укомплектованості особових справ студентів денної форми навчання в процесі навчання;

– ведення електронної бази руху студентів денної форми навчання та перенесення інформації на паперові носії;

– видача оригіналів документів про освіту студентам-випускникам та відрахованим студентам денної форми навчання;

– підготовка та комплектація особових справ студентів денної форми навчання для передачі в архів;

– ведення книги наказів про рух студентів денної форми навчання університету;

– видача бланків обхідних листів відрахованих студентів денної форми навчання;

– штемпельне засвідчення оригіналів документів та їх копій згідно з оригіналом.

– підготовка проектів наказів щодо контингенту студентів, які навчаються в університеті за денною формою, а саме:

про відрахування;

про зміну прізвища;

про зміну фінансування;

про переведення в межах вузу та в інші навчальні заклади;

про надання, продовження, вихід з академічної відпустки тощо.

Працівниками відділу постійно видаються довідки та копії документів з особових справ студентів, підписуються обхідні листи, ведуться  журнали: відрахованих та поновлених студентів, видачі та реєстрації академічних довідок. Здійснюється  прийом студентів з різних питань працівниками відділу.

Ведеться облік чисельності, контингенту студентів денної форми навчання. Формуються особові справи студентів, здійснюється передача справ з приймальної комісії до відділу, приймається випускна документація від диспетчерів деканатів, надалі справи укомплектовуються для передачі в архівно-інформаційний відділ зі складанням актів передачі.

Систематично вносяться, оновлюються та редагуються відомості та дані щодо здобувачів освітніх послуг в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) та Автоматизованій системі управління «Вищий навчальний заклад» (АСУ «ВНЗ»), з метою їх постійного підтримання в цілісному та актуальному стані.

Готуються відповіді на запити Міністерства освіти і науки України, органів МВС та прокуратури, обласних і місцевих структур. Готувалася та надавалася статистична звітність.