Відділ кадрів Нормативно-правова база

Нормативно-правова база

Закон України  “Про вищу освіту ” від 01.07.2014 року

Закон України “Про освіту”

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти затверджене Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15.07.1996 р.

Положення про навчальну дисципліну студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 28.05.2015 р.

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 28.04.2016 р.

Кодекс законів про працю України Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

Правил призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам та докторантам Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (нова редакція) від 25.01.2018 р.

Правила внутрішнього розпорядку Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 29.08.2019 р.

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб в  Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка, а також надання їм академічної відпустки від 01.11.2019 р.

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка від 28.11.2019  р. 

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за кошти юридичних та фізичних осіб, на вакантні місця державного замовлення в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка від 26.12.2019 р.

Положення про організацію освітнього процесу в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка від 26.02.2020 р.

Положення про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти в межах академічної мобільності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка від 29.05.2020 р.

Полодження про дистанційне навчання в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка від 28.08.2020 р.

Порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка від 30.10.2020 р.

Порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих шляхом здобуття неформальної/інформальної освіти в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка від 30.11.2020 р.

Положення про порядок замовлення, друку й обліку документів про вищу освіту та академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка від 16.03.2021 р. 

Положення про порядок заповнення, видачі та обліку академічних довідок у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка від 29.04.2021 р. 

Тимчасовий порядок надання освітніх послуг у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка здобувачам вищої освіти із закладів вищої освіти України, які розташовані в зоні проведення активних бойових дій, зарахованим у рамках внутрішньої академічної мобільності від 31.03.2022 р.