Відділ кадрів Оформлення на роботу

Оформлення на роботу

Перелік документів необхідних для оформлення:

1. Паспорт

2. Ідентифікаційний  код

3. Диплом  про освіту з додатком

4. Сертифікат  лікаря-спеціаліста (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів)

5. Диплом  про присудження наукового ступеня (за умови  наявності)

6. Атестат  про присвоєння вченого звання  (за умови  наявності)

7. Трудова книжка

8. Військовий квиток

9. Посвідчення про наявність пільг (ветеран війни, чоробилець, особа з інвалідністю)

10. Посвідчення про курси підвищення кваліфікації (стажування)

11. Фото 3х4 – 2 шт.

12. Свідоцтво про одруження

13. Свідоцтво про народження дитини (до 14 – ти  років)

14. Документи про державні нагороди, почесні (спортивні) звання.

15. Особовий листок з обліку кадрів

16. Особова картка П-2

17. Картка працівника, який підлягає попередньому (періодичному) медичному огляду

18. Автобіографія

19. Заява на збір та обробку персональних даних

20. Посадові інструкції – готуються на кафедрі